Tisková data

  • Data pro tisk nahrajte ve formátu PDF v modelu CMYK bez vloženého berevného profilu.
  • PDF soubor nesmí obsahovat žádné skryté vrstvy, barvy které se netisknou nebo objekty schované pod viditelnou grafikou, nesloučené průhlednosti.
  • Fonty a písma uložte do křivek.
  • Tisková data musí obsahovat spad minimálně 0,3 cm na každé straně a ořezové značky – např. vizitky.
  • Pro tisková média – PVC samolepky, banner, roll-up se velikost spadávky liší. – např. banner 20mm.

ROZMĚRY:

  • Dokument PDF nahrajte v měřítku 1:1, v případě velkých ploch v měřítku 1:2, 1:10.

ROZLIŠENÍ:

  • Rozměry grafiky dodávejte v rozlišení 300 DPI.

PVC Samolepící fólie:

  • Pokud budete chtít fólie opticky řezat, tak připravte tisková data se sloučenou ořezovou cestou – tlouštka linky 0,1 cm – přímo v tiskovém souboru.

POUŽITÁ TISKOVÁ TECHNOLOGIE:

  • Digitální tisk CMYK.